Programma
Orange Cyberdefense
Hoofdkantoor : 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense
RCS : Nanterre B 512 664 194

Hosting

Orange Cyberdefense
RCS : Nanterre B 512 664 194
Hoofdkantoor : 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense
Persoonsgegevens

De e-mailadressen en bij elke indiening behorende IP-adressen die door Phishing Initiative worden verzameld, zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik (zie AGV). Deze gegevens worden in geen geval overgedragen of verkocht aan derden. Overeenkomstig de Franse wet inzake Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 is de onderhavige site op 13 mei 2011 opgegeven bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL onder nr. 1506882. U heeft het recht op toegang tot de gegevens die op u van toepassing zijn, om ze te wijzigen, bij te werken en te verwijderen. U kunt dit recht uitoefenen door uw verzoek in te dienen bij de beheerder van de site (Contact).

Links

De sites die direct of indirect verbonden zijn met de site Phishing Initiative worden niet door dit initiatief gecontroleerd. Dientengevolge is Orange Cyberdefense op geen enkele manier verantwoordelijk voor de informatie die op dit site wordt gepubliceerd. Links met externe sites worden uitsluitend voor het gemak verstrekt en brengen geen enkele garantie met zich mee wat betreft de inhoud van die sites.

Inhoud en tool

Orange Cyberdefense biedt geen enkele garantie wat betreft de betrouwbaarheid of de werking van deze dienst. Orange Cyberdefense kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe schade, gevolgschade, bijkomende schade of incidentele schade, inkomstenderving of onderbreking van de activiteiten als gevolg van het gebruik van deze dienst of de onmogelijkheid om van deze dienst gebruik te maken.

Reproductie

Op de inhoud van de site Phishing Initiative is de geldende wetgeving inzake auteursrecht van toepassing en de inhoud is het exclusieve eigendom van Orange Cyberdefense. Voor elke vorm van reproductie en herhaling van alle of een deel van deze inhoud dient voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Orange Cyberdefense te worden verkregen. U kunt hiervoor een verzoek indienen en daarbij aangeven welke inhoud u op welke drager wilt reproduceren door middel van de adressen op de contactpagina. Als de drager van de reproductie toegankelijk is via Internet, vragen wij u ons het adres daarvan door te geven. Als dat niet het geval is, willen we u vragen om ons door middel van het formulier digitale afdrukken te doen toekomen van de pagina's waarop de reproductie van toepassing is, of, indien van toepassing, ons per post papieren afdrukken van deze pagina's te doen toekomen. Reproductie voor commerciële of reclamedoeleinden is, behoudens uitzondering, niet toegestaan.

Use of Cookies

The user is informed that when visiting our Site, a cookie can automatically be installed. A cookie is a text file placed on the user’s computer. It does not allow for user identification but will record information to do with his website.

The cookies we issue allow for:

Your browsing software configuration warns you of these cookies’ presence and allows you to potentially reject them. The user is also informed that disabling cookies might prevent him from using some features on the website. Additional (legal and technical) information regarding cookies may be consulted here (in French).

Contact

U kunt uw vragen, suggesties of geconstateerde problemen, mits die uitsluitend van toepassing zijn op de inhoud van onze website, aan ons doorgeven door contact met ons op te nemen via de volgende link: Contact.