Wydawca
Orange Cyberdefense
Siedziba : 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense
RCS : Nanterre B 512 664 194

Hosting

Orange Cyberdefense
RCS : Nanterre B 512 664 194
Siedziba : 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense
Dane osobowe

Adresy poczty elektronicznej, a także adresy IP powiązane z poszczególnymi zgłoszeniami, gromadzone przez Phishing Initiative, są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego (patrz Ogólne warunki). W żadnej sytuacji te dane nie zostaną przekazane ani sprzedane podmiotom trzecim. Zgodnie z francuską ustawą „Informatique et Libertés” (dotyczącą informatyki i swobód obywatelskich) z 6 stycznia 1978 r., obecna strona została zgłoszona do CNIL w dniu 13 maja 2011 r., potwierdzenie zgłoszenia nr 1506882. Użytkownik ma prawo do dostępu, modyfikacji, poprawienia i usunięcia danych, które go dotyczą; z praw tych można skorzystać przesyłając wniosek do administratora strony (Kontakt).

Linki

Strony powiązane pośrednio lub bezpośrednio ze stroną Phishing Initiative nie podlegają naszej kontroli. W związku z tym Orange Cyberdefense nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje opublikowane na tych stronach. Linki do stron zewnętrznych są podane wyłącznie dla wygody i nie ma żadnych gwarancji dotyczących ich treści.

Treść i narzędzie

Orange Cyberdefense nie udziela żadnych gwarancji co do niezawodności lub działania tej usługi. Orange Cyberdefense nie może w żadnej sytuacji ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, ale nie wyłącznie, szkody bezpośrednie, pośrednie, dodatkowe lub przypadkowe, utratę korzyści lub ciągłości działań, wynikające z korzystania lub z niemożności korzystania z niniejszej usługi.

Reprodukowanie

Treść strony Phishing Initiative podlega obowiązującym przepisom dotyczącym praw autorskich i jest wyłączną własnością Orange Cyberdefense. Jakiekolwiek reprodukowanie i ponowne udostępnianie tych treści w całości lub w części wymaga uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Orange Cyberdefense. Można złożyć wniosek o taką zgodę, określając treści, które miałyby być reprodukowane, a także przewidywany nośnik reprodukcji, korzystając z adresów podanych na stronie z informacjami kontaktowymi. Jeśli przewidywany nośnik reprodukcji jest dostępny online, prosimy o podanie nam jego adresu. Jeśli nie, prosimy o podanie, z wykorzystaniem formularza, cyfrowych kopii stron, które miałyby być reprodukowane, lub, jeśli nie jest to możliwe, przesłanie nam pocztą tradycyjną papierowych kopii tych stron. Zgoda na reprodukcję w celach komercyjnych lub reklamowych nie będzie udzielana, poza wyjątkowymi sytuacjami.

Wykorzystywanie plików cookie

Użytkownik jest informowany, że podczas odwiedzania naszej Strony mogą być automatycznie instalowane pliki cookie. Cookie mają postać pliku tekstowego umieszczanego na komputerze użytkownika. Jest to element, który nie umożliwia zidentyfikowania użytkownika, ale służy do zarejestrowania informacji dotyczących nawigacji użytkownika w obrębie strony.

Wysyłane przez nas pliki cookie umożliwiają:

Ustawienia używanego oprogramowania do nawigacji umożliwiają informowanie o obecności plików cookie i ewentualny sprzeciw wobec ich akceptowania. Użytkownik jest informowany, że dezaktywacja może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcjonalności strony internetowej. Dodatkowe informacje (prawne i techniczne) dotyczące plików cookie można znaleźć pod następującym adresem: cnil.fr.

Kontakt

Możesz przekazać nam pytania, sugestie lub nawet opis stwierdzonego problemu, odnoszącego się wyłącznie do treści naszej strony internetowej, kontaktując się z nami z użyciem tego linku: Kontakt.